Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΙΔΗΣ Α. 

Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. 

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΙΟΝΑ Ε. 

ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ Π. 

ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ Λ. 

Α. ΜΕΛΗ: ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΩΝΣΤΑΣ Κ., ΜΠΕΤΟΝΤΟ Κ.